Este proxecto forma parte do programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia e conta coa axuda da Secretaría Xeral de Política Lingüística a través da Rede de Dinamización Lingüística Viravolta Títeres emprende este proxecto a modo de continuación do que se realizou no ano...